Chalat Yeila Sahaj Udyacha-चालत येईल सहज उद्याचा (Marathi)

0

चालत येईल सहज उद्याचा काळ आपुल्या हाती ॥धृ॥

हिंदुपणाची लाज जयांना ते भूमीला भार
हिंदुपणाची अभिमानी या देशाचे आधार
खूणगाठ ही ह्रदयी बांधुन पाउल टाकू पुढती॥१॥

नको कुणाची कृपा फुकाची सौख्य फुलाया येथे
सामर्थ्यावर निर्भर राहुनि ठरु जगाचे नेते
परिस्थितीची नका दाखवू आम्हा पोकळ भीती॥२॥

माणुसकीचा दिसे फुलोरा वरवर शब्दांतून
अणुगोलाची दाहकता परि डोकवते आतून
आत एक बाहेर एक ही ओळखता जनरीती॥३॥

देह जपावा हळुवारपणे जीवन कुरवाळावे
विषयामाजी मग्न होउनी समाजास विसरावे
ही तर पशुता सोडुनि घेऊ ऐक्याची अनुभूती॥४॥

स्वातंत्र्याचे फळ ना आपुल्या पुरते पिकले अजुनी
म्हणूनी दिसतो रंग तयावर हिरवा अधुनी मधुनी
मुळापासुनी आपुलकीचा रस पुरवू या वरती॥५॥

कुणी उगारो शस्त्रे कोणी खुशाल देवो शाप
अवकृपेचे नेत्र वटारो कुणी द्यावया ताप
ठरतील निष्प्रभ सारे अपुल्या विजयी शक्तीपुढती॥६॥

निघेल पाणी म्हणाल तेथे सहज मारिता लाथ
ऐक्यासाठी भल्याभल्यांनी पुढे करावे हात
उत्साहाने आपण रोवू झेंडे अटकेवरती॥७॥

cālata yeīla sahaja udyācā kāḻa āpulyā hātī ||dhṛ ||

hiṁdupaṇācī lāja jayāṁnā te bhūmīlā bhāra
hiṁdupaṇācī abhimānī yā deśāce ādhāra
khūṇagāṭha hī hradayī bāṁdhuna pāula ṭākū puḍhatī ||1||

nako kuṇācī kṛpā phukācī saukhya phulāyā yethe
sāmarthyāvara nirbhara rāhuni ṭharu jagāce nete
paristhitīcī nakā dākhavū āmhā pokaḻa bhītī ||2||

māṇusakīcā dise phulorā varavara śabdāṁtūna
aṇugolācī dāhakatā pari ḍokavate ātūna
āta eka bāhera eka hī oḻakhatā janarītī ||3||

deha japāvā haḻuvārapaṇe jīvana kuravāḻāve
viṣayāmājī magna hounī samājāsa visarāve
hī tara paśutā soḍuni gheū aikyācī anubhūtī ||4||

svātaṁtryāce phaḻa nā āpulyā purate pikale ajunī
mhaṇūnī disato raṁga tayāvara hiravā adhunī madhunī
muḻāpāsunī āpulakīcā rasa puravū yā varatī ||5||

kuṇī ugāro śastre koṇī khuśāla devo śāpa
avakṛpece netra vaṭāro kuṇī dyāvayā tāpa
ṭharatīla niṣprabha sāre apulyā vijayī śaktīpuḍhatī ||6||

nighela pāṇī mhaṇāla tethe sahaja māritā lātha
aikyāsāṭhī bhalyābhalyāṁnī puḍhe karāve hāta
utsāhāne āpaṇa rovū jheṁḍe aṭakevaratī ||7||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *