मदन गोपाल शरण तेरी आयो लिरिक्स, Madan Gopal sharan Teri Lyrics In Hindi

0

मदन गोपाल शरण तेरी आयो,
चरण कमल की सेवा दीजै,
चेरो करि राखो घर जायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों ||

मदन गोपाल शरण तेरी आयो,
चरण कमल की सेवा दीजै,
चेरो करि राखो घर जायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों ||

धनि-धनि मात पिता सुत बन्धु,
धनि जननी जिन गोद खिलायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों ||

धनि-धनि चरण चलत तीरथ को,
धनि गुरु जिन हरिनाम सुनायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों ||

जे नर बिमुख भये गोविन्द सों,
जनम अनेक महा दुःख पायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों ||

श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद,
यम डरप्यो जब दास कहायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों ||

मदन गोपाल शरण तेरी आयो,
चरण कमल की सेवा दीजै,
चेरो करि राखो घर जायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों ||

मदन गोपाल शरण तेरी आयो,
चरण कमल की सेवा दीजै,
चेरो करि राखो घर जायो,
मदन गोपाल शरण तेरी आयों ||

Madan Gopal sharan Teri Lyrics In English

madan gopaal sharan teri aayo,
charan kamal ki seva dijai,
chero kari raakho ghar jaayo,
madan gopaal sharan teri aayon ||

madan gopaal sharan teri aayo,
charan kamal ki seva dijai,
chero kari raakho ghar jaayo,
madan gopaal sharan teri aayon ||

dhani-dhani maat pita sut bandhu,
dhani janani jin god khilaayo,
madan gopaal sharan teri aayon ||

dhani-dhani charan chalat tirath ko,
dhani guru jin harinaam sunaayo,
madan gopaal sharan teri aayon ||

je nar bimukh bhaye govind son,
janam anek maha duhkh paayo,
madan gopaal sharan teri aayon ||

shri bhatt ke prabhu diyo abhay pad,
yam darapyo jab daas kahaayo,
madan gopaal sharan teri aayon ||

madan gopaal sharan teri aayo,
charan kamal ki seva dijai,
chero kari raakho ghar jaayo,
madan gopaal sharan teri aayon ||

madan gopaal sharan teri aayo,
charan kamal ki seva dijai,
chero kari raakho ghar jaayo,
madan gopaal sharan teri aayon ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *