Mana Mana Til | मना मना तिल | RSS Geet

0

मनामनातिल दुवा साधण्या, संघटना हे एकच साधन ॥ध्रु॥

पंथ जाति अन धर्मभेद किती, वैचित्र्याने नटली सृष्टी
परी एकता स्फुरण्या त्यातुन, संघटना हे एकच साधन ॥१॥

सत्य अहिंसा शब्दच ठरले, कृतीतून पण शून्यच उरले
हिन्दुत्वाचे ठरण्या भूषण, संघटना हे एकच साधन ॥२॥

चारित्र्याविण जीवन कसले, देवाविण का मंदिर सजले
स्वये स्थापिण्या ते अनुशासन, संघटना हे एकच साधन ॥३॥

छिन्नभिन्न हा समाज होता, विश्वासहि मग लोप पावता
सहकार्याचे जगण्या जीवन, संघटना हे एकच साधन ॥४॥

आत्मविस्मॄती दूर साधुनी, मानवतेची मूल्ये स्थापुनी
राष्ट्रहिताचे करण्या चिंतन, संघटना हे एकच साधन ॥५॥

English Transliteration:
manāmanātila duvā sādhaṇyā saṁghaṭanā he ekaca sādhana ||dhru||

paṁtha jāti ana dharmabheda kitī vaicitryāne naṭalī sṛṣṭī
parī ekatā sphuraṇyā tyātuna saṁghaṭanā he ekaca sādhana ||1||

satya ahiṁsā śabdaca ṭharale kṛtītūna paṇa śūnyaca urale
hindutvāce ṭharaṇyā bhūṣaṇa saṁghaṭanā he ekaca sādhana ||2||

cāritryāviṇa jīvana kasale devāviṇa kā maṁdira sajale
svaye sthāpiṇyā te anuśāsana saṁghaṭanā he ekaca sādhana ||3||

chinnabhinna hā samāja hotā viśvāsahi maga lopa pāvatā
sahakāryāce jagaṇyā jīvana saṁghaṭanā he ekaca sādhana ||4||

ātmavismṝtī dūra sādhunī mānavatecī mūlye sthāpunī
rāṣṭrahitāce karaṇyā ciṁtana saṁghaṭanā he ekaca sādhana ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *