Mod Baharato Manamanatun-मोद बहरतो मनामनातुन (Marathi)

0

मोद बहरतो मनामनातुन यशवार्ता ये कानी
विजयध्वज हा उंच उभारू गाऊ मंगल गाणी॥धृ॥

आज पडे हे पाउल पहिले यशःपथावरती
वाट चालणे जलद गतीने सातत्याने पुढती
जनसेवारत अखंड राहू जनहित नित साधुनी॥१॥

अल्पजयाने कधि न सुटावा मन बुध्दिचा तोल
ध्येय निरंतर राहोपुढती भारतवैभवकाल
सुखी सुरक्षित असो येथला भारतीय जो कोणी॥२॥

नैराश्याचा शिशिर संपुनी वसंत आशा फुलवी
कर्तृत्वाच्या वृक्षा फुटली मृदुल नवी पालवी
जनमनकोकिल रंगो गाता आकांक्षाची गाणी॥३॥

सडा अंगणी उत्साहाचा घालू हसतमुखाने
दारी तोरण लावू गूंफुनि योजकतेची पाने
नववर्षाचे स्वागत करू या ज्ञानदीप उजळोनी॥४॥

स्थितप्रज्ञता काठी बळकट त्याग वस्त्र त्यावरती
व्यक्तिव्यक्तिच्य देशप्रीतीची बांधु गुढीला गाठी
जनसामर्थ्ये अखंड डूलवू उंच गुढी ही गगनी॥५॥

भारत उत्कर्षाचा लागो सतत अंतरीध्यास
भारतचरणी अर्पू जीवन हीच असावी आस
भारतभूची कीर्ती घूमवू दाहि दिशा भेदुनी॥६॥

moda baharato manāmanātuna yaśavārtā ye kānī
vijayadhvaja hā uṁca ubhārū gāū maṁgala gāṇī ||dhṛ||

āja paḍe he pāula pahile yaśaḥpathāvaratī
vāṭa cāalaṇe jalada gatīne sātatyāne puḍhatī
janasevārata akhaṁḍa rāahū janahita nita sādhunī ||1||

alpajayāne kadhi na suṭāvā mana budhdicā tola
dhyeya niraṁtara rāhopuḍhatī bhāratavaibhavakāla
sukhī surakṣita aso yethalā bhāratīya jo koṇī||2||

nairāśyācā śiśira saṁpunī vasaṁta āśā phulavī
kartṛtvācyā vṛkṣā phuṭalī mṛdula navī pālavī
janamanakokila raṁgo gātā ākāṁkṣācī gāṇī ||3||

saḍā aṁgaṇī utsāhācā ghālū hasatamukhāne
dārī toraṇa lāvū gūṁphuni yojakatecī pāne
navavarṣāce svāgata karū yā jñānadīpa uajaḻonī ||4||

sthitaprajñatā kāṭhī baḻakaṭa tyāga vastra tyāvaratī
vyaktivyakticya deśaprītīcī bāṁdhu guḍhīlā gāṭhī
janasāmarthye akhaṁḍa ḍūlavū uṁca guḍhī hī gaganī||5||

bhārata utkarṣācā lāgo satata aṁtarīdhyāsa
bhāratacaraṇī arpū jīvana hīca asāvī āsa
bhāratabhūcī kīrtī ghūmavū dāhi diśā bhedunī||6||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *