ऋणहर्ता श्री गणपति मंत्र -Rinharta Shri Ganpati Mantra

0

ऋणहर्ता श्री गणपति मंत्र || Rinharta Shri Ganpati Mantra
“ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं चिरचिर गणपतिवर वर देयं मम वाँछितार्थ कुरु कुरु स्वाहा ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *