Sankramanacha Samay Shhubhankar-संक्रमणाचा समय शुभंकर

0

संक्रमणाचा समय शुभंकर॥धृ॥

हिंदुहिंदुच्या या ह्रदयांतुन
शोधुन काढु निद्रित मीपण
दाहक वणवा निर्मु तयांतुन
स्फुल्लिंगावर घालुनि फुंकर॥१॥

ध्येयाचे संचरता वारे
कंपित धरणी कंपित तारे
दिग्विजयाचे देत इशारे
जनशक्तीचा अथांग सागर॥२॥

चहुबाजुंनी चालुन आले
आक्रमणांचे हिंसक भाले
निर्भयतेवर बोथट झाले
जयनादाने भरले अंबर॥३॥

कुटिल नीति अन् धाक जगाचा
संक्रमणाने संपवायचा
त्वरित कराया अंत तयाचा
लक्ष्यवेध करण्यास सिध्द शर॥४॥

संशय भीती आत्मविस्मृती
जागृती येता क्षणांत विरती
शत्रु मित्र विस्मये पाहती
सामर्थ्याचे हे प्रत्यंतर॥५॥

saṁkramaṇācā samaya śubhaṁkara ||dhṛ||

hiṁduhiṁducyā yā hradayāṁtuna
śodhuna kāḍhu nidrita mīpaṇa
dāhaka vaṇavā nirmu tayāṁtuna
sphulliṁgāvara ghāluni phuṁkara ||1||

dhyeyāce saṁcaratā vāre
kaṁpita dharaṇī kaṁpita tāre
digvijayāce deta iśāre
janaśaktīcā athāṁga sāgara ||2||

cahubājuṁnī cāluna āle
ākramaṇāṁce hiṁsaka bhāle
nirbhayatevara bothaṭa jhāle
jayanādāne bharale aṁbara ||3||

kuṭiala nīti an dhāka jagācā
saṁkramaṇāne saṁpavāyacā
tvarita karāyā aṁta tayācā
lakṣyavedha karaṇyāsa sidhda śara ||4||

saṁśaya bhītī ātmavismṛtī
jāgṛtī yetā kṣaṇāṁta viratī
śatru mitra vismaye pāhatī
sāmarthyāce he pratyaṁtara ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *