श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम | दुर्गा 108 नाम स्तोत्र | Shri Durga Ashtottara Shat Naam Stotram

1

श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र

इस महान अष्टोत्तरशत नाम स्तोत्र से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है |

इस स्तोत्र के द्वारा माँ दुर्गा के ऊपर पंचामृत से अभिषेक कर सकते है |

या प्रतिदिन तीनो काल इस स्तोत्र का पाठ कर माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते है |

|| अथ श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र ||

ॐ दुर्गा शिवा महालक्ष्मी र्महागौरी च चण्डिका |

सर्वज्ञा सर्वलोकेशी सर्वकर्मफलप्रदा ||

सर्वतीर्थमयी पुण्या देवयोनि रयोनिजा |

भूमिजा निर्गुणाधारशक्तिश्चानीश्वरी तथा ||

निर्गुणा निरहङ्कारा सर्वगर्वविमर्दिनी |

सर्वलोकप्रिया वाणी सर्वविद्यादिदेवता ||

पार्वती देवमाता च वनीशा विंध्यवासिनी |

तेजोवती महामाता कोटिसूर्यसमप्रभा ||

देवता वह्निरूपा च सरोजा वर्णरूपिणी |

गुणाश्रया गुणमध्या गुणत्रयविवर्जिता ||

कर्मज्ञानप्रदा कान्ता सर्वसंहारकारिणी |

धर्मज्ञाना धर्मनिष्ठा सर्वकर्मविवर्जिता ||

कामाक्षी कामसंहर्त्री कामक्रोधविवर्जिता |

शाङ्करी शाम्भवी शान्ता चन्द्रसूर्याग्निलोचना ||

सुजया जयभूमिष्ठा जाह्नवी जनपूजिता |

शास्त्रा शास्त्रमया नित्या शुभा चन्द्रार्धमस्तका ||

भारती भ्रामरी कल्पा कराली कृष्णपिङ्गला |

ब्राह्मी नारायणी रौद्री चंद्रामृतपरिवृता ||

ज्येष्ठेन्दिरा महामाया जगत्सृष्ट्याधिकारिणी |

ब्रह्मांडकोटिसंस्थाना कामिनी कमलालया ||

कात्यायनी कलातीता कालसंहारकारिणी |

योगनिष्ठा योगगम्या योगध्येया तपस्विनी ||

ज्ञानरूपा निराकारा भक्ताभीष्टफलप्रदा |

भूतात्मिका भूतमाता भूतेशा भूतधारिणी ||

स्वधानारीमध्यगता षड़ाधारादिवर्धिनी |

मोहितांशुभवा शुभ्रा सूक्ष्मा मात्रा निरालसा ||

निम्नगा नीलसंकाशा नित्यानन्दा हरा परा |

सर्वज्ञानप्रदानन्दा सत्या दुर्लभरूपिणी ||

सरस्वती सर्वगता सर्वाभीष्टप्रदायिनी | |

|| श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णं ||

1 thought on “श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम | दुर्गा 108 नाम स्तोत्र | Shri Durga Ashtottara Shat Naam Stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *