श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Ganesha Ashtottara Shatanamavali

0

श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Ganesha Ashtottara Shatanamavali
ॐ विघ्नेशाय नम:
ॐ विश्ववदनाय नम:
ॐ विश्वचक्षुषे नम:
ॐ जगत्पतये नम:
ॐ हिरण्यरूपाय नम:
ॐ सर्वात्मने नम:

ॐ ज्ञानरूपाय नम:
ॐ जगन्मया नम:
ॐ ऊर्ध्वरेतसे नम:
ॐ महाबाहवे नम:
ॐ अमेयाय नम:
ॐ अमितविक्रमाय नम:

ॐ वेदवेद्याय नम:
ॐ महाकालाय नम:
ॐ विद्यानिधये नम:
ॐ अनामयाय नम:
ॐ सर्वज्ञाय नम:
ॐ सर्वगाय नम:
ॐ शान्ताय नम:
ॐ गजास्याय नम:

ॐ विगतज्वराय नम:
ॐ विश्वमूर्तये नम:
ॐ अमेयात्मने नम:
ॐ विश्वाधाराय नम:
ॐ सनातनाय नम:
ॐ सामगानप्रियाय नम:
ॐ मन्त्रिणे नम:
ॐ र्वाधाराय नम:

ॐ शूराधिपाय नम:
ॐ समस्तसाक्षिणे नम:
ॐ निर्द्वन्द्वाय नम:
ॐ निर्लिप्ताय नम:
ॐ अमोघविक्रमाय नम:
ॐ नियताय नम:
ॐ निर्मलाय नम:
ॐ पुण्याय नम:
ॐ कामदाय नम:
ॐ कान्तिदाय नम:
ॐ कवये नम:
ॐ कामरूपिणे नम:

ॐ कामवेषाय नम:
ॐ कमलाक्षाय नम:
ॐ कलाधराय नम:
ॐ सुमुखाय नम:
ॐ शर्मदाय नम:
ॐ शुद्धाय नम:
ॐ मूषकाधिपवाहनाय नम:
ॐ दीर्घतुण्डधराय नम:
ॐ श्रीमते नम:
ॐ अनन्ताय नम:
ॐ मोहवर्जिताय नम:
ॐ वक्रतुण्डाय नम:
ॐ शूर्पकर्णा नम:

ॐ पवनाय नम:
ॐ पावनाय नम:
ॐ वराय नम:
ॐ योगीशाय नम:
ॐ योगिवन्द्याङ्घ्रये नम:
ॐ उमासूनवे नम:
ॐ अघापहाय नम:
ॐ एकदन्ताय नम:

ॐ महाग्रीवाय नम:
ॐ शरण्या नम:
ॐ सिद्धसेविताय नम:
ॐ सिद्धिदा नम:
ॐ करुणासिन्धवे नम:
ॐ भगवते नम:
ॐ भव्यविग्रहा नम:
ॐ विकटाय नम:
ॐ कपिलाय नम:

ॐ डुण्ढये नम:
ॐ उग्राय नम:
ॐ भीमाय नम:
ॐ हराय नम:
ॐ सूपाय नम:
ॐ गणाध्यक्षाय नम:
ॐ गणाराध्याय नम:
ॐ गणेशाय नम:
ॐ गणनायकाय नम:
ॐ ज्योतिस्वरूपाय नम:
ॐ पूतात्मने नम:
ॐ धूम्रकेतव नम:
ॐ अनाकुलाय नम:
ॐ कुमारगुरवे नम:
ॐ आनन्दाय नम:
ॐ हेरम्बाय नम:
ॐ वेदसंस्तुताय नम:’

ॐ नागोपवीतिने नम:
ॐ दुर्धर्षाय नम:
ॐ बालदूर्वाङ्कुरप्रियाय नम:
ॐ फालचन्द्राय नम:
ॐ विश्वधाम्ने नम:
ॐ शिवपुत्राय नम:
ॐ विनायकाय नम:
ॐ लीलावलम्बितवपुषे नम:
ॐ पूर्णाय नम:

ॐ परमसुन्दराय नम:
ॐ विघ्नान्धकारमार्ताण्डाय नम:
ॐ विघ्नारण्यदवानलाय नम:
ॐ सिन्दूरवर्णाय नम:
ॐ नित्याय नम:
ॐ विष्णुप्रथमपूजिताय नम:
ॐ शरण्यदिव्यपादाब्जाय नम:
ॐ भक्तमन्दारभूरुहाय नम:

ॐ रत्नसिंहासनासीनाय नम:
ॐ मणिकुण्डलमण्डिताय नम:
ॐ भक्तकल्याणदाय नम:
ॐ अमेयकल्याणगुणसंश्रयाय नम:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *