शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली || Shukra Ashtottara Shatanamavali

0

शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली || Shukra Ashtottara Shatanamavali
ॐ शुक्राय नमः ।
ॐ शुचयॆ नमः ।
ॐ शुभगुणाय नमः ।
ॐ शुभदाय नमः ।

ॐ शुभलक्षणाय नमः ।
ॐ शॊभनाक्षाय नमः ।
ॐ शुभ्रवाहाय नमः ।

ॐ शुद्धस्फटिकभास्वराय नमः ।
ॐ दीनार्तिहारकाय नमः ।
ॐ दैत्यगुरवॆ नमः ॥ १० ॥

ॐ दॆवाभिवंदिताय नमः ।
ॐ काव्यासक्ताय नमः ।
ॐ कामपालाय नमः ।
ॐ कवयॆ नमः ।
ॐ कल्याणदायकाय नमः ।

ॐ भद्रमूर्तयॆ नमः ।
ॐ भद्रगुणाय नमः ।
ॐ भार्गवाय नमः ।
ॐ भक्तपालनाय नमः ।
ॐ भॊगदाय नमः ॥ २० ॥

ॐ भुवनाध्यक्षाय नमः ।
ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः ।
ॐ चारुशीलाय नमः ।
ॐ चारुरूपाय नमः ।
ॐ चारुचंद्रनिभाननाय नमः ।
ॐ निधयॆ नमः ।

ॐ निखिलशास्त्रज्ञाय नमः ।
ॐ नीतिविद्याधुरंधराक्षाय नमः ।
ॐ सर्वलक्षणसंपन्नाय नमः ।
ॐ सर्वापद्गुणवर्जिताय नमः ॥ ३० ॥

ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः ।
ॐ सकलागमपारगाय नमः ।
ॐ भृगवॆ नमः ।
ॐ भॊगकराय नमः ।
ॐ भूमिसुरपालनतत्पराय नमः ।

ॐ मनस्विनॆ नमः ।
ॐ मानदाय नमः ।
ॐ मान्याय नमः ।
ॐ मायातीताय नमः ।
ॐ महायशसॆ नमः ॥ ४० ॥

ॐ बलिप्रसन्नाय नमः ।
ॐ अभयदाय नमः ।
ॐ बलिनॆ नमः ।
ॐ बलपराक्रमाय नमः ।
ॐ भवपाशपरित्यागाय नमः ।
ॐ बलिबंधविमॊचकाय नमः ।

ॐ घनाशयाय नमः ।
ॐ घनाध्यक्षाय नमः ।
ॐ कंबुग्रीवायै नमः ।
ॐ कळाधराय नमः । । ५० ॥

ॐ कारुण्यरससंपूर्णाय नमः ।
ॐ कल्याणगुणवर्धनाय नमः ।

ॐ श्वॆतांबराय नमः ।
ॐ श्वॆतवपुषॆ नमः ।
ॐ चतुर्भुजसमन्विताय नमः ।
ॐ अक्षमालाधराय नमः ।

ॐ अचिंत्याय नमः ।
ॐ अक्षीणगुणभासुराय नमः ।
ॐ नक्षत्रगणसंचाराय नमः ।
ॐ नयदाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ नीतिमार्गदाय नमः ।
ॐ वर्षप्रदाय नमः ।
ॐ हृषीकॆशाय नमः ।
ॐ क्लॆशनाशकराय नमः ।
ॐ कवयॆ नमः ।

ॐ चिंतितार्थप्रदाय नमः ।
ॐ शांतमतयॆ नमः ।
ॐ चित्तसमाधिकृतॆ नमः ।
ॐ आदिव्याधिहराय नमः ।
ॐ भूरिविक्रमाय नमः ॥ ७० ॥

ॐ पुण्यदायकाय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
ॐ पूज्याय नमः ।
ॐ पुरुहूतादिसन्नुताय नमः ।
ॐ अजॆयाय नमः ।

ॐ विजितारातयॆ नमः ।
ॐ विविधाभरणॊज्ज्वलाय नमः ।
ॐ कुंदपुष्पप्रतीकाशाय नमः ।

ॐ मंदहासाय नमः ।
ॐ महामतयॆ नमः ॥ ८० ॥
ॐ मुक्ताफलसमानाभाय नमः ।
ॐ मुक्तिदाय नमः ।
ॐ मुनिसन्नुताय नमः ।

ॐ रत्नसिंहासनारूढाय नमः ।
ॐ रथस्थाय नमः ।
ॐ रजतप्रभाय नमः ।
ॐ सूर्यप्राग्दॆशसंचाराय नमः ।
ॐ सुरशत्रुसुहृदॆ नमः ।
ॐ कवयॆ नमः ।

ॐ तुलावृषभराशीशाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ दुर्धराय नमः ।
ॐ धर्मपालकाय नमः ।
ॐ भाग्यदाय नमः ।
ॐ भव्यचारित्राय नमः ।

ॐ भवपाशविमॊचकाय नमः ।
ॐ गौडदॆशॆश्वराय नमः ।
ॐ गॊप्त्रॆ नमः ।
ॐ गुणिनॆ नमः ।
ॐ गुणविभूषणाय नमः ।
ॐ ज्यॆष्ठानक्षत्रसंभूताय नमः ॥ १०० ॥

ॐ ज्यॆष्ठाय नमः ।
ॐ श्रॆष्ठाय नमः ।
ॐ शुचिस्मिताय नमः ।
ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ।
ॐ अनंताय नमः ।
ॐ संतानफलदायकाय नमः ।

ॐ सर्व्यैश्वर्यप्रदायकाय नमः ।
ॐ सर्वगीर्वाणगणसन्नुताय नमः ॥ १०८ ॥

॥ इति शुक्राष्टॊत्तर शतनामावळीः संपूर्णम्‌ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *