Shiv

वेदसारशिवस्तोत्रम् || Vedasara Shiva Stotram ||

वेदसारशिवस्तोत्रम् || Vedasara Shiva Stotram || Vedasara Shiv Stotra पशूनांपतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्यकृत्तिं वसानं वरेण्यम् । जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि…

श्री पाशुपतास्त्र स्तोत्र || Shri Pashupatastra Stotra

श्री पाशुपतास्त्र स्तोत्र || Shri Pashupatastra Stotra || Shri Pashupati Stotra ॐ नमो भगवते महापाशुपतायातुलबलवीर्यपराक्रमाय त्रिपन्चनयनाय नानारुपाय नानाप्रहरणोद्यताय सर्वांगडरक्ताय भिन्नांजनचयप्रख्याय…

शिव षडक्षर स्तोत्र || Shiv Shadakshar Stotra

शिव षडक्षर स्तोत्र || Shiv Shadakshar Stotra || Shiva Shadakshara Stotram ओंकारसंज्ञाय समस्तवेद-पुराणपुण्यागमपूजिताय। ओंकाररूप प्रियदर्शनाय ओंकाररूपाय नमः शिवाय॥१॥ नाना जराव्याधि…

शिव पञ्चाक्षर नक्षत्र माला स्तोत्रम् || Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram

शिव पञ्चाक्षर नक्षत्र माला स्तोत्रम् || Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram || Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotra श्रीमदात्मने गुणैकसिन्धवे नमः शिवाय धामलेशधूतकोकबन्धवे…