Shiv

वेदसारशिवस्तोत्रम् || Vedasara Shiva Stotram ||

वेदसारशिवस्तोत्रम् || Vedasara Shiva Stotram || Vedasara Shiv Stotra पशूनांपतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्यकृत्तिं वसानं वरेण्यम् । जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि...

श्री पाशुपतास्त्र स्तोत्र || Shri Pashupatastra Stotra

श्री पाशुपतास्त्र स्तोत्र || Shri Pashupatastra Stotra || Shri Pashupati Stotra ॐ नमो भगवते महापाशुपतायातुलबलवीर्यपराक्रमाय त्रिपन्चनयनाय नानारुपाय नानाप्रहरणोद्यताय सर्वांगडरक्ताय भिन्नांजनचयप्रख्याय...

शिव षडक्षर स्तोत्र || Shiv Shadakshar Stotra

शिव षडक्षर स्तोत्र || Shiv Shadakshar Stotra || Shiva Shadakshara Stotram ओंकारसंज्ञाय समस्तवेद-पुराणपुण्यागमपूजिताय। ओंकाररूप प्रियदर्शनाय ओंकाररूपाय नमः शिवाय॥१॥ नाना जराव्याधि...

शिव शंकर स्तोत्र || Shiva Shankara Stotram ||

शिव शंकर स्तोत्र || Shiva Shankara Stotram || अतिभीषणकटुभाषणयमकिंकरपटली-कृतताडनपरिपीडनमरणागतसमये । उमया सह मम चेतसि यमशासन निवसन् हर शंकर शिव शंकर...