Tufan Darya Ufalu de-तुफान दर्या उफाळु दे

0

तुफान दर्या उफाळु दे
परि नाव तुझी ती चालु दे॥धृ॥

विघ्ने – लाटा कैक उसळती
क्षणात रे त्या विरम पावती
पुन्हा उसळती पुन्हा विरमती
परि नाव तुझी ती चालू दे
यशोमंदिरी जाऊ दे॥१॥

विरोधकांचे वारे सुटती
झंझावातापरी भासती
तव मनि आशा लोप पावती
परि नाव तुझी ती चालू दे
यशोमंदिरी जाऊ दे॥२॥

टीकांचे फुत्कार उमटती
कान ऐकुनी बधिरहि होती
नको वाटते कार्य चिकाटी
परि नाव तुझी ती चालू दे
यशोमंदिरी जाऊ दे॥३॥

काळोखाने जरि व्यापिले
पराभवाने निराश केले
सर्व मनोरथ विफलचि झाले
तरि नाव तुझी ती चालू दे
यशोमंदिरी जाऊ दे॥४॥

ध्येयासाठी जगणे मरणे
कार्य आपुले प्रयत्न करणे
काळासर्पही मार्गी आले
तरि नाव तुझी ती चालू दे
यशोमंदिरि जाऊ दे॥५॥

tuphāna daryā uphāḻu de
pari nāva tujhī tī cālu de ||dhṛ||

vighne – lāṭā kaika uasaḻatī
kṣaṇāta re tyā virama pāvatī
punhā uasaḻatī punhā viaramatī
pari nāva tujhī tī cālū de
yaśomaṁdirī jāū de ||1||

virodhakāṁce vāre suṭatī
jhaṁjhāvātāparī bhāsatī
tava mani āśā lopa pāvatī
pari nāva tujhī tī cālū de
yaśoamaṁdirī jāū de ||2||

ṭīkāṁce phutkāra umaṭatī
kāna aikunī badhiarahi hotī
nako vāṭate kārya ciakāṭī
pari nāva tujhī tī cālū de
yaśomaṁdirī jāū de ||3||

kāḻokhāne jari vyāpile
parābhavāne nirāśa kele
sarva manoratha viphalaci jhāle
tari nāva tujhī tī cālū de
yaśomaṁdirī jāū de ||4||

dhyeyāsāṭhī jagaṇe maraṇe
kārya āpule prayatna karaṇe
kāḻāsarpahī mārgī āle
tari nāva tujhī tī cālū de
yaśomaṁdiri jāū de ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *