Uchalato Mhanuni Belabhandar-उचलतो म्हणूनि बेलभंडार

0

उचलतो म्हणूनि बेलभंडार॥ धृ॥

यवनांनी थैमान मांडुनी,
स्वदेश लुटिला दो हातांनी
प्रतिकाराला पुढे न कोणी
उच्छेदाचे सत्र चालले चहूकडे अनिवार॥१॥

दास्याचा ये संतत प्रत्यय,
कर्तृत्वाचा करुनी विक्रय
शक्तियुक्तिने बांधव निर्भय
यवनांचे उभविती मनोरे काय विचित्र प्रकार॥२॥

परतविण्या ही लाट यावनी,
रजपूत बांधव मेले लढुनी
शिंपियली रक्ताने अवनी
व्यर्थचि कां ते जाऊ द्यावे भगिनींचे जोहार?॥३॥

सत्तेचा जंव उलटे फासा
बुडे धर्म संस्कृती स्वभाषा
दिसे जीवनी कुणा न आशा
फुलवायाला पुन्हा सजे मी स्वत्वाचा अंगार॥४॥

तन मन धन हे सर्व समर्पुन,
ध्येयास्तव झिजविणार जीवन
विश्रांतीचे विचार सोडून
क्रान्तीने स्वातंत्र्यदेविचे घुमविणार प्राकार॥५॥

टाकिन भंगुनि रिपुसिंहासन
धूलिमलिन ध्वज उंच उभारिन
हिंदुयशाचा डंका घुमविन
काय कमी रायरेश्र्वरा तव असल्यावर आधार॥६॥

ucalato mhaṇūni belabhaṁḍāra || dhṛ ||

yavanāṁnī thaimāna māṁḍunī
svadeśa luṭilā do hātāṁnī
pratikārālā puḍhe na koṇī
ucchedāce satra cālale cahūkaḍe anivāra ||1||

dāsyācā ye saṁtata pratyaya
kartṛtvācā karunī vikraya
śaktiyuktine bāṁdhava nirbhaya
yavanāṁce ubhavitī manore kāya vicitra prakāra ||2||

parataviṇyā hī lāṭa yāvanī
rajapūta bāṁdhava mele laḍhunī
śiṁpiyalī raktāne avanī
vyarthaci kāṁ te jāū dyāve bhaginīṁce johāra ||3||

sattecā jaṁva ulaṭe phāsā
buḍe dharma saṁskṛtī svabhāṣā
dise jīvanī kuṇā na āśā
phulavāyālā punhā saje mī svatvācā aṁgāra ||4||

tana mana dhana he sarva samarpuna
dhyeyāstava jhijaviṇāra jīvana
viśrāṁtīce vicāra soḍūna
krāntīne svātaṁtryadevice ghumaviṇāra prākāra ||5||

ṭākina bhaṁguni ripusiṁhāsana
dhūlimalina dhvaja uṁca ubhārina
hiṁduyaśācā ḍaṁkā ghumavina
kāya kamī rāyareśrvarā tava asalyāvara ādhāra ||6||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *