श्री नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली || Narasimha Ashtottara Shatanamavali

0

श्री नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavali
ॐ नारसिंहाय नमः ।
ॐ महासिंहाय नमः ।
ॐ दिव्यसिंहाय नमः ।
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ उग्रसिंहाय नमः ।
ॐ महादॆवाय नमः ।

ॐ स्तंभजाय नमः ।
ॐ उग्रलॊचनाय नमः ।
ॐ रौद्राय नमः ।
ॐ सर्वाद्भुताय नमः ॥ १० ॥
ॐ श्रीमतॆ नमः ।
ॐ यॊगानंदाय नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ हरियॆ नमः ।
ॐ कॊलाहलाय नमः ।

ॐ चक्रिणॆ नमः ।
ॐ विजयाय नमः ।
ॐ जयवर्धनाय नमः ।
ॐ पंचाननाय नमः ।
ॐ परब्रह्मणॆ नमः ॥ २० ॥
ॐ अघॊराय नमः ।

ॐ घॊरविक्रमाय नमः ।
ॐ ज्वलन्मुखाय नमः ।
ॐ ज्वालामालिनॆ नमः ।
ॐ महाज्वालाय नमः ।
ॐ महाप्रभवॆ नमः ।

ॐ निटिलाक्षाय नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ दुर्निरीक्षाय नमः ।
ॐ प्रतापनाय नमः ॥ ३० ॥
ॐ महादंष्ट्रायुधाय नमः ।

ॐ प्राज्ञाय नमः ।
ॐ चंडकॊपिनॆ नमः ।
ॐ सदाशिवाय नमः ।
ॐ हिरण्यकशिपुध्वंसिनॆ नमः ।
ॐ दैत्यदानवभंजनाय नमः ।
ॐ गुणभद्राय नमः ।

ॐ महाभद्राय नमः ।
ॐ बलभद्रकाय नमः ।
ॐ सुभद्रकाय नमः ॥ ४० ॥
ॐ कराळाय नमः ।
ॐ विकराळाय नमः ।
ॐ विकर्त्रॆ नमः ।
ॐ सर्वकर्तृकाय नमः ।
ॐ शिंशुमाराय नमः ।
ॐ त्रिलॊकात्मनॆ नमः ।

ॐ ईशाय नमः ।
ॐ सर्वॆश्वराय नमः ।
ॐ विभवॆ नमः ।
ॐ भैरवाडंबराय नमः ॥ ५० ॥
ॐ दिव्याय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।

ॐ कविमाधवाय नमः ।
ॐ अधॊक्षजाय नमः ।
ॐ अक्षराय नमः ।
ॐ शर्वाय नमः ।
ॐ वनमालिनॆ नमः ।
ॐ वरप्रदाय नमः ।

ॐ विश्वंभराय नमः ।
ॐ अद्भुताय नमः ॥ ६० ॥
ॐ भव्याय नमः ।
ॐ श्रीविष्णवॆ नमः ।
ॐ पुरुषॊत्तमाय नमः ।
ॐ अनघास्त्राय नमः ।
ॐ नखास्त्राय नमः ।

ॐ सूर्यज्यॊतिषॆ नमः ।
ॐ सुरॆश्वराय नमः ।
ॐ सहस्रबाहवॆ नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॥ ७० ॥
ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
ॐ वज्रनखाय नमः ।
ॐ महानंदाय नमः ।
ॐ परंतपाय नमः ।

ॐ सर्वमंत्रैकरूपाय नमः ।
ॐ सर्वयंत्र विधारणाय नमः ।
ॐ सर्वतंत्रात्मकाय नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।

ॐ सुव्यक्ताय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॥ ८० ॥
ॐ वैशाखशुक्लभूतॊत्थाय नमः ।
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
ॐ उदारकीर्तयॆ नमः ।
ॐ पुण्यात्मनॆ नमः ।
ॐ महात्मनॆ नमः ।

ॐ दंडविक्रमाय नमः ।
ॐ वॆदत्रयप्रपूज्याय नमः ।
ॐ भगवतॆ नमः ।
ॐ परमॆश्वराय नमः ।
ॐ श्रीवत्सांकाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
ॐ जगद्व्यापिनॆ नमः ।
ॐ जगन्मयाय नमः ।

ॐ जगत्पालाय नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ।
ॐ द्विरूपभृतॆ नमः ।
ॐ परमात्मनॆ नमः ।
ॐ परंज्यॊतिषॆ नमः ।
ॐ निर्गुणाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ नृकॆसरिणॆ नमः ।
ॐ परतत्त्वाय नमः ।
ॐ परंधाम्नॆ नमः ।
ॐ सच्चिदानंद विग्रहाय नमः ।
ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः ।
ॐ सर्वात्मनॆ नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ प्रह्लादपालकाय नमः ॥ १०८ ॥

॥ श्री नरसिंहाष्टॊत्तर शतनामावलिः सपूर्णम्‌ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *