श्री नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Narasimha Ashtottara Shatanamavali

0

श्री नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Narasimha Ashtottara Shatanamavali
ॐ नारसिंहाय नमः।
ॐ महासिंहाय नमः।
ॐ दिव्यसिंहाय नमः।
ॐ महाबलाय नमः।
ॐ उग्रसिंहाय नमः।
ॐ महादेवाय नमः।
ॐ स्तम्भजाय नमः।
ॐ उग्रलोचनाय नमः।

ॐ रौद्राय नमः।
ॐ सर्वाद्भुताय नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ योगानन्दाय नमः।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
ॐ हरये नमः।

ॐ कोलाहलाय नमः।
ॐ चक्रिणे नमः।
ॐ विजयाय नमः।
ॐ जयवर्धनाय नमः।
ॐ पञ्चाननाय नमः।
ॐ परब्रह्मणे नमः।

ॐ अघोराय नमः।
ॐ घोरविक्रमाय नमः।
ॐ ज्वलन्मुखाय नमः।
ॐ ज्वालमालिने नमः।
ॐ महाज्वालाय नमः।
ॐ महाप्रभवे नमः।

ॐ निटिलाक्षाय नमः।
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
ॐ दुर्निरीक्ष्याय नमः।
ॐ प्रतापनाय नमः।
ॐ महादंष्ट्रायुधाय नमः।
ॐ प्राज्ञाय नमः।
ॐ चण्डकोपिने नमः।
ॐ सदाशिवाय नमः।

ॐ हिरण्यकशिपुध्वंसिने नमः।
ॐ दैत्यदानवभञ्जनाय नमः।
ॐ गुणभद्राय नमः।
ॐ महाभद्राय नमः।
ॐ बलभद्राय नमः।
ॐ सुभद्रकाय नमः।
ॐ करालाय नमः।

ॐ विकरालाय नमः।
ॐ विकर्त्रे नमः।
ॐ सर्वकर्तृकाय नमः।
ॐ शिंशुमाराय नमः।
ॐ त्रिलोकात्मने नमः।
ॐ ईशाय नमः।
ॐ सर्वेश्वराय नमः।
ॐ विभवे नमः।

ॐ भैरवाडम्बराय नमः।
ॐ दिव्याय नमः।
ॐ अच्युताय नमः।

ॐ कविमाधवाय नमः।
ॐ अधोक्षजाय नमः।
ॐ अक्षराय नमः।
ॐ शर्वाय नमः।
ॐ वनमालिने नमः।
ॐ वरप्रदाय नमः।

ॐ विश्वम्भराय नमः।
ॐ अद्भुताय नमः।
ॐ भव्याय नमः।
ॐ श्रीविष्णवे नमः।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
ॐ अनघास्त्राय नमः।
ॐ नखास्त्राय नमः।
ॐ सूर्यज्योतिषे नमः।

ॐ सुरेश्वराय नमः।
ॐ सहस्रबाहवे नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः।
ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः।
ॐ वज्रनखाय नमः।
ॐ महानन्दाय नमः।
ॐ परन्तपाय नमः।
ॐ सर्वयन्त्रैकरूपाय नमः।

ॐ सर्वयन्त्रविदारणाय नमः।
ॐ सर्वतन्त्रात्मकाय नमः।
ॐ अव्यक्ताय नमः।

ॐ सुव्यक्ताय नमः।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
ॐ वैशाखशुक्लभूतोत्थाय नमः।
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः।
ॐ उदारकीर्तये नमः।
ॐ पुण्यात्मने नमः।
ॐ महात्मने नमः।

ॐ चण्डविक्रमाय नमः।
ॐ वेदत्रयप्रपूज्याय नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ परमेश्वराय नमः।
ॐ श्रीवत्साङ्काय नमः।
ॐ श्रीनिवासाय नमः।
ॐ जगद्व्यापिने नमः।
ॐ जगन्मयाय नमः।
ॐ जगत्पालाय नमः।
ॐ जगन्नाथाय नमः।

ॐ महाकायाय नमः।
ॐ द्विरूपभृते नमः।
ॐ परमात्मने नमः।
ॐ परंज्योतिषे नमः।
ॐ निर्गुणाय नमः।
ॐ नृकेसरिणे नमः।
ॐ परतत्त्वाय नमः।
ॐ परंधाम्ने नमः।

ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः।
ॐ सर्वात्मने नमः।
ॐ धीराय नमः।
ॐ प्रह्लादपालकाय नमः।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *