श्री षोडशी अष्टोत्तर शतनामावली || Shodashi Ashtottara Shatanamavali

0

श्री षोडशी अष्टोत्तर शतनामावली || Shodashi Ashtottara Shatanamavali
श्री त्रिपुरायै नमः ।
श्री षोडश्यै नमः ।
श्री मात्रे नमः ।
श्री त्रयक्षरायै नमः ।
श्री त्रितयायै नमः ।

श्री त्रय्यै नमः ।
श्री सुन्दर्यै नमः ।
श्री सुमुख्यै नमः ।
श्री सेव्यायै नमः ।
श्री सामवेदपरायणायै नमः ।

श्री शारदायै नमः ।
श्री शब्दनिलयायै नमः ।
श्री सागरायै नमः ।
श्री सरिदम्बरायै नमः ।
श्री शुद्धायै नमः ।

श्री शुद्धतनवे नमः ।
श्री साध्व्यै नमः ।
श्री शिवध्यानपरायणायै नमः ।
श्री स्वामिन्यै नमः ।
श्री श्म्भुवनितायै नमः ।
श्री शाम्भव्यै नमः ।
श्री सरस्वत्यै नमः ।
श्री समुद्रमथिन्यै नमः ।

श्री शीघ्रगामिन्यै नमः ।
श्री शीग्रसिद्धिदायै नमः ।
श्री साधुसेव्यायै नमः ।
श्री साधुगम्यायै नमः ।
श्री साधुसन्तुष्टमानसायै नमः ।
श्री खट्वाङ्गधारिण्यै नमः ।
श्री खर्वायै नमः ।

श्री खड्गखर्परधारिण्यै नमः ।
श्री षड्वर्गभावरहितायै नमः ।
श्री षड्वर्गपरिचारिकायै नमः ।
श्री षड्वर्गायै नमः ।
श्री षडङ्गायै नमः ।
श्री षोढायै नमः ।
श्री षोडशवार्षिक्यै नमः ।

श्री ऋतुरूपायै नमः ।
श्री क्रतुमत्यै नमः ।
श्री ऋभुक्षक्रतुमण्डितायै नमः ।
श्री कवर्गादिपवर्गान्तायै नमः ।
श्री अन्तःस्थायै नमः ।
श्री अन्तरूपिण्यै नमः ।
श्री अकाराकाररहितायै नमः ।
श्री कालमृत्युजरापहायै नमः ।

श्री तन्व्यै नमः ।
श्री तत्त्वेश्वर्यै नमः ।
श्री तारायै नमः ।
श्री त्रिवर्षायै नमः ।
श्री ज्ञानरूपिण्यै नमः ।
श्री काल्यै नमः ।
श्री कराल्यै नमः ।
श्री कामेश्यै नमः ।

श्री छायायै नमः ।
श्री संज्ञायै नमः ।
श्री अरुन्धत्यै नमः ।
श्री निर्विकल्पायै नमः ।
श्री महावेगायै नमः ।
श्री महोत्साहायै नमः ।
श्री महोदर्यै नमः ।

श्री मेधायै नमः ।
श्री बलाकायै नमः ।
श्री विमलायै नमः ।
श्री विमलज्ञानदायिन्यै नमः ।
श्री गौर्यै नमः ।
श्री वसुन्धरायै नमः ।
श्री गोप्त्र्यै नमः ।
श्री गवाम्पतिनिषेवितायै नमः ।

श्री भगाङ्गायै नमः ।
श्री भगरूपायै नमः ।
श्री भक्तिपरायणायै नमः ।
श्री भावपरायणायै नमः ।
श्री छिन्नमस्तायै नमः ।
श्री महाधूमायै नमः ।

श्री धूम्रविभूषणायै नमः ।
श्री धर्मकर्मादिरहितायै नमः ।
श्री धर्मकर्मपरायणायै नमः ।
श्री सीतायै नमः ।
श्री मातङ्गिन्यै नमः ।
श्री मेधायै नमः ।
श्री मधुदैत्यविनाशिन्यै नमः ।

श्री भैरव्यै नमः ।
श्री भुवनायै नमः ।
श्री मात्रे नमः ।
श्री अभयदायै नमः ।

श्री भवसुन्दर्यै नमः ।
श्री भावुकायै नमः ।
श्री बगलायै नमः ।
श्री कृत्यायै नमः ।
श्री बालायै नमः ।
श्री त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।

श्री रोहिण्यै नमः ।
श्री रेवत्यै नमः ।
श्री रम्यायै नमः ।
श्री रम्भायै नमः ।
श्री रावणवन्दितायै नमः ।
श्री शतयज्ञमय्यै नमः ।
श्री सत्त्वायै नमः ।
श्री शतक्रतुवरप्रदायै नमः ।
श्री शतचन्द्राननादेव्यै नमः ।

श्री सहस्रादित्यसन्निभायै नमः ।
श्री सोमनयनायै नमः ।
श्री सूर्याग्निनयनायै नमः ।
श्री व्याघ्रचर्माम्बरावृतायै नमः ।
श्री अर्द्धन्दुधारिण्यै नमः ।
श्री मत्तायै नमः ।

श्री मदिरायै नमः ।
श्री मदिरेक्षणायै नमः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *