श्री अन्जनेया अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali

0

श्री अन्जनेया अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali
ॐ श्री आंजनॆयाय नमः ।
ॐ महावीराय नमः ।
ॐ हनुमतॆ नमः ।

ॐ मारुतात्मजाय नमः ।
ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः ।
ॐ सीतादॆविमुद्राप्रदायकाय नमः ।
ॐ अशॊकवनिकाच्छॆत्रॆ नमः ।
ॐ सर्वमायाविभंजनाय नमः ।

ॐ सर्वबंधविमॊक्त्रॆ नमः ।
ॐ रक्षॊविध्वंसकारकाय नमः ॥ १० ॥
ॐ परविद्यापरिहाराय नमः ।
ॐ परशौर्यविनाशनाय नमः ।
ॐ परमंत्रनिराकर्त्रॆ नमः ।

ॐ परयंत्रप्रभॆदकाय नमः ।
ॐ सर्वग्रह विनाशिनॆ नमः ।
ॐ भीमसॆनसहायकृतॆ नमः ।

ॐ सर्वदुःखहराय नमः ।
ॐ सर्वलॊकचारिणॆ नमः ।
ॐ मनॊजवाय नमः ।

ॐ पारिजातधृममूलस्थाय नमः ॥ २० ॥
ॐ सर्वमंत्र स्वरूपवतॆ नमः ।
ॐ सर्वतंत्र स्वरूपिणॆ नमः ।
ॐ सर्वयंत्रात्मकाय नमः ।

ॐ कपीश्वराय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ।
ॐ सर्वरॊगहराय नमः ।

ॐ प्रभवॆ नमः ।
ॐ बलसिद्धिकराय नमः ।
ॐ सर्वविद्यासंपत्प्रदायकाय नमः ।
ॐ कपिसॆनानायकाय नमः ॥ ३० ॥

ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः ।
ॐ कुमारब्रह्मचारिणॆ नमः ।
ॐ रत्नकुंडलदीप्तिमतॆ नमः ।
ॐ चंचलद्वाल सन्नद्धलंबमान शिखॊज्ज्वलाय नमः ।

ॐ गंधर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।
ॐ कारागृहविमॊक्त्रॆ नमः ।
ॐ शृंखलाबंधमॊचकाय नमः ।

ॐ सागरॊत्तारकाय नमः ।
ॐ प्राज्ञाय नमः ॥ ४० ॥
ॐ रामदूताय नमः ।

ॐ प्रतापवतॆ नमः ।
ॐ वानराय नमः ।
ॐ कॆसरीपुत्राय नमः ।
ॐ सीताशॊकनिवारणाय नमः ।
ॐ अंजनागर्भसंभूताय नमः ।
ॐ बालार्कसदृशाननाय नमः ।

ॐ विभीषण प्रियकराय नमः ।
ॐ दशग्रीव कुलांतकाय नमः ।
ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रॆ नमः ॥ ५० ॥
ॐ वज्रकायाय नमः ।
ॐ महाद्युतयॆ नमः ।

ॐ चिरंजीविनॆ नमः ।
ॐ रामभक्ताय नमः ।
ॐ दैत्यकार्यविघातकाय नमः ।
ॐ अक्षहंत्रॆ नमः ।

ॐ कांचनाभाय नमः ।
ॐ पंचवक्त्राय नमः ।
ॐ महातपसॆ नमः ।

ॐ लंकिणीभंजनाय नमः ॥ ६० ॥
ॐ श्रीमतॆ नमः ।
ॐ सिंहिकाप्राणभंजनाय नमः ।
ॐ गंधमादनशैलस्थाय नमः ।

ॐ लंकापुरविदाहकाय नमः ।
ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।

ॐ दैत्यकुलांतकाय नमः ।
ॐ सुरार्चिताय नमः ।
ॐ महातॆजसॆ नमः ॥ ७० ॥
ॐ रामचूडामणिप्रदाय नमः ।
ॐ कामरूपिणॆ नमः ।

ॐ पिंगलाक्षाय नमः ।
ॐ वार्धिमैनाकपूजिताय नमः ।

ॐ कबलीकृतमार्तांडमंडलाय नमः ।
ॐ विजितॆंद्रियाय नमः ।
ॐ रामसुग्रीवसंधात्रॆ नमः ।
ॐ महिरावणमर्दनाय नमः ।

ॐ स्फटिकाभाय नमः ।
ॐ वागधीशाय नमः ॥ ८० ॥
ॐ नवव्य़ाकृतीपंडिताय नमः ।
ॐ चतुर्बाहवॆ नमः ।

ॐ दीनबंधवॆ नमः ।
ॐ महात्मनॆ नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ संजीवननगाहर्त्रॆ नमः ।

ॐ शुचयॆ नमः ।
ॐ वाग्मिनॆ नमः ।
ॐ दृढव्रताय नमः ।
ॐ कालनॆमिप्रमथनाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ हरिमर्कट मर्कटाय नमः ।

ॐ दांताय नमः ।
ॐ शांताय नमः ।
ॐ प्रसन्नात्मनॆ नमः ।
ॐ शतकंठ मदापहृतॆ नमः ।

ॐ यॊगिनॆ नमः ।
ॐ रामकथालॊलाय नमः ।
ॐ सीतान्वॆषण पंडिताय नमः ।
ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
ॐ वज्रनखाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः ।
ॐ इंद्रजित्प्रहितामॊघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकाय नमः ।
ॐ पार्थध्वजाग्रसंवासिनॆ नमः ।
ॐ शरपंजरभॆदकाय नमः ।

ॐ दशबाहवॆ नमः ।
ॐ लॊकपूज्याय नमः ।
ॐ जांबवत्प्रीतिवर्धनाय नमः ।
ॐ सीतासमॆतश्रीराम पादसॆवा दुरंधराय नमः ॥ १०८ ॥

॥ इति श्री आंजनॆय अष्टॊत्तर शतनामावली संपूर्णम्‌ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *