श्री वेंकटेश अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Venkatesha Ashtottara Shatanamavali

0

श्री वेंकटेश अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Venkatesha Ashtottara Shatanamavali
ॐ ओंकारपरमर्थाय नमः ।
ॐ नरनारायणात्मकाय नमः ।
ॐ मोक्षलक्ष्मीप्राणकान्ताय नमः ।
ॐ वेंकटाचलनायकाय नमः ।
ॐ करुणापूर्णहृदयाय नमः ।
ॐ टेङ्कारजपसुप्रीताय नमः ।

ॐ शास्त्रप्रमाणगम्याय नमः ।
ॐ यमाद्यष्टाङ्गगोचराय नमः ।
ॐ भक्तलोकैकवरदाय नमः ।
ॐ वरेण्याय नमः ॥

ॐ भयनाशनाय नमः ।
ॐ यजमानस्वरूपाय नमः ।
ॐ हस्तन्यस्तसुदर्शनाय नमः ।
ॐ रमावतारमंगेशाय नमः ।
ॐ णाकारजपसुप्रीताय नमः ।
ॐ यज्ञेशाय नमः ।
ॐ गतिदात्रे नमः ।
ॐ जगतीवल्लभाय नमः ।

ॐ वराय नमः ।
ॐ रक्षस्सन्दोहसंहर्त्रे नमः ॥
ॐ वर्चस्विने नमः ।
ॐ रघुपुङ्गवाय नमः ।
ॐ धानधर्मपराय नमः ।
ॐ याजिने नमः ।
ॐ घनश्यामलविग्रहाय नमः ।
ॐ हरादिसर्वदेवेड्याय नमः ।

ॐ रामाय नमः ।
ॐ यदुकुलाग्रणये नमः ।
ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
ॐ महात्मने नमः ॥
ॐ तेजस्विने नमः ।
ॐ तत्त्वसन्निधये नमः ।
ॐ त्वमर्थलक्ष्यरूपाय नमः ।

ॐ रूपवते नमः ।
ॐ पावनाय नमः ।
ॐ यशसे नमः ।
ॐ सर्वेशाय नमः ।
ॐ कमलाकान्ताय नमः ।
ॐ लक्ष्मीसल्लापसंमुखाय नमः ।
ॐ चतुर्मुखप्रतिष्ठात्रे नमः ॥
ॐ राजराजवरप्रदाय नमः ।

ॐ चतुर्वेदशिरोरत्नाय नमः ।
ॐ रमणाय नमः ।
ॐ नित्यवैभवाय नमः ।
ॐ दासवर्गपरित्रात्रे नमः ।
ॐ नारदादिमुनिस्तुताय नमः ।

ॐ यादवाचलवासिने नमः ।
ॐ खिद्यद्भक्तार्तिभञ्जनाय नमः ।
ॐ लक्ष्मीप्रसादकाय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ॥
ॐ देवेशाय नमः ।
ॐ रम्यविग्रहाय नमः ।

ॐ माधवाय नमः ।
ॐ लोकनाथाय नमः ।
ॐ लालिताखिलसेवकाय नमः ।
ॐ यक्षगन्धर्ववरदाय नमः ।
ॐ कुमाराय नमः ।
ॐ मातृकार्चिताय नमः ।

ॐ रटद्बालकपोषिणे नमः ।
ॐ शेषशैलकृतस्थलाय नमः ॥
ॐ षाड्गुण्यपरिपूर्णाय नमः ।
ॐ द्वैतदोषनिवारणाय नमः ।
ॐ तिर्यग्जन्त्वर्चितांघ्र्ये नमः ।
ॐ नेत्रानन्दकरोत्सवाय नमः ।
ॐ द्वादशोत्तमलीलाय नमः ।
ॐ दरिद्रजनरक्षकाय नमः ।

ॐ शत्रुकृत्यादिभीतिघ्नाय नमः ।
ॐ भुजङ्गशयनप्रियाय नमः ।
ॐ जाग्रद्रहस्यावासाय नमः ।
ॐ शिष्टपरिपालकाय नमः ॥
ॐ वरेण्याय नमः ।

ॐ पूर्णबोधाय नमः ।
ॐ जन्मसंसारभेषजाय नमः ।
ॐ कार्तिकेयवपुर्धारिणे नमः ।
ॐ यतिशेखरभाविताय नमः ।
ॐ नरकादिभयध्वंसिने नमः ।
ॐ रथोत्सवकलाधराय नमः ।
ॐ लोकार्चामुख्यमूर्तये नमः ।

ॐ केशवाद्यवतारवते नमः ॥
ॐ शास्त्रश्रुतानन्तलीलाय नमः ।
ॐ यमशिक्षानिबर्हणाय नमः ।
ॐ मानसंरक्षणपराय नमः ।
ॐ इरिणांकुरधान्यदाय नमः ।
ॐ नेत्रहीनाक्षिदायिने नमः ।

ॐ मतिहीनमतिप्रदाय नमः ।
ॐ हिरण्यदानग्राहिणे नमः ।
ॐ मोहजालनिकृन्तनाय नमः ।
ॐ दधिलाजाक्षतार्च्याय नमः ।
ॐ यातुधानविनाशनाय नमः ॥

ॐ यजुर्वेदशिखागम्याय नमः ।
ॐ वेङ्कटाय नमः ।
ॐ दक्षिणास्थिताय नमः ।
ॐ सारपुष्करिणीतीरे रात्रौ देवगणार्चिताय नमः ।
ॐ यत्नवत्फलसन्धात्रे नमः ।
ॐ श्रीजापधनवृद्धिकृते नमः ।

ॐ क्लींकारजपकाम्यार्थ- प्रदानसदयान्तराय नमः ।
ॐ स्व सर्वसिद्धिसन्धात्रे नमः ।
ॐ नमस्कर्तुरभीष्टदाय नमः ।
ॐ मोहितखिललोकाय नमः ॥
ॐ नानारूपव्यवस्थिताय नमः ।
ॐ राजीवलोचनाय नमः ।
ॐ यज्ञवराहाय नमः ।
ॐ गणवेङ्कटाय नमः ।

ॐ तेजोराशीक्षणाय नमः ।
ॐ स्वामिने नमः ।
ॐ हार्दाविद्यानिवारणाय नमः ।
ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॥

॥ इति श्रीसनत्कुमारसंहितान्तर्गता श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णा ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *