Stotram

इंद्रकृत श्रीराम स्तोत्र || Indra Kruta Sri Rama Stotram

इंद्रकृत श्रीराम स्तोत्र || Indra Kruta Sri Rama Stotram इन्द्र उवाच भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं भवारण्यदावानलाभाभिधानम् । भवानीहृदा भावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम्…

माँ शैलपुत्री देवी स्तोत्र || Shailputri Devi Stotra

माँ शैलपुत्री देवी स्तोत्र || Maa Shailputri Devi Stotra || Shailputri Devi Stotram !! ध्यान !! वंदे वांच्छितलाभायाचंद्रार्धकृतशेखराम्। वृषारूढांशूलधरांशैलपुत्रीयशस्विनीम्॥ पूणेंदुनिभांगौरी…

माँ शैलपुत्री देवी स्तोत्र || Shailputri Devi Stotra

माँ शैलपुत्री देवी स्तोत्र || Maa Shailputri Devi Stotra || Shailputri Devi Stotram !! ध्यान !! वंदे वांच्छितलाभायाचंद्रार्धकृतशेखराम्। वृषारूढांशूलधरांशैलपुत्रीयशस्विनीम्॥ पूणेंदुनिभांगौरी…

माँ कालरात्रि देवी स्तोत्र || Kaalratri Devi Stotra

माँ कालरात्रि देवी स्तोत्र || Maa Kaalratri Devi Stotra !! ध्यान !! करालवदनां घोरांमुक्तकेशींचतुर्भुताम्। कालरात्रिंकरालिंकादिव्यांविद्युत्मालाविभूषिताम्॥ दिव्य लौहवज्रखड्ग वामाघो‌र्ध्वकराम्बुजाम्। अभयंवरदांचैवदक्षिणोध्र्वाघ:पाणिकाम्॥ महामेघप्रभांश्यामांतथा…

माँ कात्यायनी देवी स्तोत्र || Katyayani Devi Stotra

माँ कात्यायनी देवी स्तोत्र || Maa Katyayani Devi Stotra !! ध्यान !! वन्दे वांछित मनोरथार्थचन्द्रार्घकृतशेखराम्। सिंहारूढचतुर्भुजाकात्यायनी यशस्वनीम्॥ स्वर्णवर्णाआज्ञाचक्रस्थितांषष्ठम्दुर्गा त्रिनेत्राम। वराभीतंकरांषगपदधरांकात्यायनसुतांभजामि॥…

माँ स्कंदमाता देवी स्तोत्र || Skandmata Devi Stotra

माँ स्कंदमाता देवी स्तोत्र || Maa Skandmata Devi Stotra !! ध्यान !! वन्दे वांछित कामर्थेचन्द्रार्घकृतशेखराम्। सिंहारूढाचतुर्भुजास्कन्धमातायशस्वनीम्॥ धवलवर्णाविशुद्ध चक्रस्थितांपंचम दुर्गा त्रिनेत्राम।…

माँ सिद्धिदात्री देवी स्तोत्र || Siddhidatri Devi Stotra

माँ सिद्धिदात्री देवी स्तोत्र || Maa Siddhidatri Devi Stotra !! ध्यान !! वन्दे वंाछितमनरोरार्थेचन्द्रार्घकृतशेखराम्। कमलस्थिताचतुर्भुजासिद्धि यशस्वनीम्॥ स्वर्णावर्णानिर्वाणचक्रस्थितानवम् दुर्गा त्रिनेत्राम। शंख,…

माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र || Brahmacharini Devi Stotra

माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र || Maa Brahmacharini Devi Stotra !! ध्यान !! वन्दे वांच्छितलाभायचन्द्रर्घकृतशेखराम्। जपमालाकमण्डलुधराब्रह्मचारिणी शुभाम्॥ गौरवर्णास्वाधिष्ठानास्थितांद्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम्। धवल…