Khatu Shyam Ji Latest Bhajan

Melo Lagyo Shyam Dhani Ko Lyrics || मेलो लाग्यो श्याम धणी को भक्तो हो जाओ तैयार लिरिक्स

मेलो लाग्यो श्याम धणी को, भक्तों हो जाओ तैयार, चालो चालो खाटू चालां, जठे बैठ्यो लखदातार, मेलो लाग्यो श्याम धणी...