Sahitya

Namaste sada vatsle, Sangh Prarthna | संघ प्रार्थना नमस्ते सदा वतस्ले मातृभूमे। संघ प्रार्थना अर्थ सहित

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे / Namaste Sada Vatsale Matribhume राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का प्रार्थना गीत है, इस प्रार्थना गीत...