Main Story

Editor’s Picks

Trending Story

Keshavashtak

*ૐ કેશવાષ્ટકમ્* હિન્દુર્વિશાલ ગુણસિંધુરપિહલોકે બિંદુયતે વિઘટિતો ન કરોતી કિંચિત સત્ સંહતિમ ઘટયિતુમ્ જનન યદિયમ્ તમ્ કેશવમ્ મુહુરહમ્ મનસા સ્મરામિ ||૧||...