Month: September 2021

Paath Sanskrit, Vadat Sanskrit || पठत संस्कृतम्, वदत संस्कृतम् || संस्कृत गीत || Sanskrit Geet

पठत संस्कृतम्, वदत संस्कृतम् लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ॥ पठत ॥ ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति यत्र भवभयापहारि मुनिभिरार्जितम्...

Pathyam Sanskriti Jagati Sarvamanvaan || पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् || संस्कृत गीत || Sanskrit Geet

पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् । प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम् ॥ व्यक्तियोजकत्वमेव नायकत्वलक्षणम् धर्मसेवकत्वमेव शास्त्रतत्त्वचिन्तनम् स्नेह-शक्ति-शील-शौर्य-देशभक्ति-भूषितम् साधयेम शीघ्रमेव कार्यकर्तृमण्डलम् ॥ हिन्दुबन्धुमेलनेन...